Abonnementen en Strippenkaarten

Abonnementen

4.1 De minimale looptijd van een abonnement is 3 of 12 maanden (afhankelijk van de keuze van het abonnement, basis of budget). Hierna is de opzegtermijn minimaal 1 maand, per de 1e dag van de eerstvolgende maand.
4.2 In schoolvakanties zijn er mogelijk minder of geen lessen. Ook kan er om een andere reden een les uitvallen, hiermee is rekening gehouden in de prijs van een abonnement.
4.3 Het lestarief van een abonnement is daarom gebaseerd op minimaal 46 lesweken per jaar.

4.4 Elke cursist met een abonnement heeft de mogelijkheid om 1x per jaar het abonnement voor 1 maand te pauzeren, in verband met vakantie of langdurige ziekte.
4.5 Bij een prijswijziging van een abonnement heeft de cursist altijd het recht om zonder opzegtermijn een abonnement te beëindigen. Eventueel reeds genoten lessen worden in dat geval naar rato verrekend.
4.6 Opzeggen van een abonnement dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.
4.7 Betaling van abonnementen vindt plaats via automatische incasso. Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd van de door de cursist gespecificeerde rekening.
4.8 In het geval van een mislukte incasso is Yenga Yoga genoodzaakt eventuele kosten door te berekenen.
4.9 Kosten van eventueel noodzakelijke invordering van een door cursist verschuldigd bedrag zijn voor rekening van cursist.
4.10 Indien de cursist via de website van Yenga Yoga een abonnement afsluit, geldt de eerste betaling via internetbankieren tevens als mandaat voor toekomstige incasso’s.

Artikel 5 – Strippenkaarten

5.1 Indien een les wordt geannuleerd door Yenga Yoga, wordt het ingehouden tegoed van een reeds gereserveerde les met een strippenkaarten hierop teruggestort.
5.2 Aan het einde van de periode waarvoor de strippenkaart geldt komen eventuele overgebleven lessen te vervallen. Yenga Yoga verleent geen restitutie op strippenkaarten.
5.3 De geldigheid van strippenkaarten kan niet worden verlengd, ook niet in het geval van vervallen van één of meerdere lessen. Er is altijd een aantal weken speling op de geldigheid van een strippenkaart. Deze speling is ook bedoeld voor het opvangen van uitgevallen lessen, vakanties en feestdagen.
5.4 Op nationale feestdagen en/of schoolvakanties zullen er mogelijk lessen uitvallen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de aanschaf van een strippenkaart.
5.5 Yenga Yoga behoudt zich het recht voor lessen te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende aanmeldingen. Wijzigingen op het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds aangeschafte strippenkaarten of verlenging van de geldigheid.

Artikel 6 – Tarieven

6.1 Een strippenkaart, abonnement of inschrijving cursus is altijd persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
6.2 Alle tarieven van Yenga Yoga staan vermeld op de website. De vermelde tarieven op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
6.3 Prijswijzigingen worden aangekondigd via de website.
6.4 Alle tarieven vermeld op de website of via enige andere media, zijn altijd onder voorbehoud van zetfouten, drukfouten en prijswijzigingen.
6.5 Als er een gereduceerd tarief wordt aangeboden op de website voor studenten dient men, om hiervan gebruik te kunnen maken, in het bezit te zijn van een geldige studentenkaart.
6.6 Yenga Yoga behoudt zich het recht voor te allen tijde acties, coupons of kortingen te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande mededeling.
6.7 Betaling van lessen, strippenkaarten, abonnementen, cursus of workshop dient altijd vooraf plaats te vinden. Lesgeld wordt in geen geval gerestitueerd.
6.8 Yenga Yoga is gerechtigd een prijsstijging van wettelijke en overige kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan cursist door te berekenen.

HEROPENING
Vanaf 1 juli mogen we weer lesgeven op de locatie van Natuurboerderij de Brinkhorst! Concreet betekent dit, dat op zondag 5 juli de eerste les weer start. Het lesrooster is weer open voor reserveringen. Lees vóórdat je je les reserveert wel eerst even onze Hygiëne Richtlijn.

Ga naar de Hygiëne Richtlijn


Geen zomerstop!
Omdat veel mensen tijdens de zomermaanden niet met vakantie zullen gaan, hebben we besloten deze zomer géén zomerstop in te lassen (Uiteraard bij voldoende inschrijvingen).

Reserveren
Omdat we (naast alle andere RIVM hygiëne maatregelen) ook rekening moeten houden met de 1,5 meter richtlijn, zullen er voorlopig minder matten beschikbaar zijn en de lessen dus sneller gevuld zijn. Houd er daarom aub rekening mee dat je je les vroeg genoeg reserveert, zodat je zeker bent van een plekje.

Dag Tijd Type les Intensiteit
Maandag: 19:30 Hatha flow Yoga (English) ▲▲▲
Dinsdag: 19:00 Hatha Yoga (Saswitha) ▲▲
Dinsdag: 20:30 Yin Yoga
Zondag: 09:30 Hatha Yoga ▲▲

Bekijk het lesrooster

Proefles

Meld je hier aan voor een proefles. Je kunt je les gelijk zelf inplannen op het rooster.
        Proefles        

Hatha yoga

Rustgevend en versterkend
Het beoefenen van houdingen (asana's) vormt het belangrijkste onderdeel van de Hatha yoga les. Hatha yoga is een vorm van yoga, die erop gericht is tegenstellingen bij elkaar te brengen. Deze les is geschikt voor iedereen. Door middel van diverse statische, maar soms ook dynamische lichaamshoudingen ......
Lees verder
  • Simple Item 1
  • 1

Yin yoga

Kalm en Rustgevend
Yin Yoga is een rustige vorm van yoga. Bij yin yoga houdt je een bepaalde houding erg lang (variërend van 3-10 minuten) aan waardoor je echt een diepe stretch ervaart. Het doel is om in de houding je ontspanning te vinden en je weerstand los te laten. ......
Lees verder
  • Vaste image voor ALLEEN mobiele weergave visible-phone
  • 1

Hatha flow / Vinyasa yoga

Opwekkend
Hatha flow of Vinyasa flow is een vorm van yoga die veel raakvlakken heeft met de Hatha yoga. Ook hier ligt de nadruk op het beoefenen van asana’s (houdingen), staat het oefenen zonder prestatie centraal en zoeken we de balans tussen inspanning en ontspanning. Deze vorm van yoga kenmerkt zich door een sterke verbondenheid van de dynamische houdingen met de adem, welke leidend is in de beweging. Deze vloeiende combinatie van beweging en adem richt de aandacht naar binnen......
Lees verder
  • Vaste image voor ALLEEN mobiele weergave visible-phone
  • 1

Persoonlijke aandacht

Voorkomen van blessures en uitlijning
Naast het leren luisteren naar je lichaam, het verkennen en respecteren van je fysieke en mentale grenzen, is persoonlijke begeleiding erg belangrijk. Tijdens de les wordt je, waar nodig, persoonlijk begeleid naar de juiste uitlijning, zodat je veilig de juiste houdingen kunt aannemen. Hiervoor kunnen hulpmiddelen zoals blokken, straps of bolsters worden gebruikt. Zo wordt het risico op blessures zo veel mogelijk vermeden.

Proefles

Meld je hier aan voor een proefles. Je kunt je les gelijk zelf inplannen op het rooster.
        Proefles        
  • Informatie
Yoga in Amersfoort Vathorst
In September 2016 is Yenga Yoga gestart in Amersfoort Vathorst met Hath yoga en Hatha-flow yoga lessen op een prachtige locatie bij Natuurboerderij de Brinkhorst.
Wat moet ik meenemen?
Waar moet ik aan denken en wat moet ik meenemen naar de les ? Een kleine opsomming van aandachtspunten

Online reserveren

Je kunt online je yogales reserveren en annuleren, tot 24 uur voor aanvang van de les. Altijd vrije leskeuze, lekker flexibel dus.

Aanschaffen of opwaarderen van je leskaart gewoon via iDeal.


Ideal